Περιγραφή

Mini line array element

Απόκριση συχνοτήτων ευρείας εμβέλειας

Ενσωματωμένη υποδοχή

Εξαιρετικά Ισχυρό πλαίσιο αλουμινίου

High Dynamic Range

Ανθεκτικό σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος