Περιγραφή

Υψηλής απόδοσης, αυτοτροφοδοτούμενο στερεοφωνικό σύστημα

High power 135 dB continuous, 142 dB peak

Ενσωματωμένο DSP με Preset

Εξαιρετικά γρήγορο σύστημα συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης

Σύνδεση RS485 και USB για τηλεχειριστήριο

Remote Control