Περιγραφή

Line array element, variable beam speaker

Μοναδική αναλογία απόδοσης σε μέγεθος 

Κάθετες, οριζόντιες και 3D εφαρμογές συστοιχίας γραμμών . Επιλέξιμη αντίσταση 8 Ohm ή 32 Ohm

Ευρεία οριζόντια κάλυψη

Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, κατάλληλο για εξωτερικές εγκαταστάσεις – IP54